Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szybki kontakt
Renoma s.c.
Łódź, ul.Franciszkańska 82 
+48 (42) 616 06 88
+48 608 108 339
napisz do nas

Pogotowie mieszkaniowe PRYM:
tel. (42) 640 41 05 i (42) 640 41 06
kom. 601 880 504


Obsługa eksploatacyjna
W zakresie obsługi eksploatacyjnej proponujemy Państwu:
 1. codzienny przegląd nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu sanitarno-porządkowego
 2. organizacja i kontrola nad wykonywaniem bieżących konserwacji, napraw i usuwaniem awarii na terenie nieruchomości
 3. nadzór i kontrola nad firmami obsługującymi nieruchomość
 4. rzetelne rozliczanie usług świadczonych przez firmy obsługujące nieruchomość, zgodnie z zawartymi w umowie warunkami / w szczególności dotyczy to dostaw energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości/
 5. okresowe odczyty wskazań wodomierzy w lokalach, a także odczyty wodomierzy głównych i ciepłomierzy
 6. rzetelne prowadzenie ewidencji zarządzanych zasobów / w tym ilości osób zamieszkałych w lokalach/
 7. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do obsługi zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  a w szczególności przygotowywanie w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty projektów uchwał oraz projektów planów gospodarczych
 8. przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu wraz z rozliczeniem finansowym
 9. bieżące analizowanie informacji o stopniu pokrycia kosztów zarządu z wnoszonymi zaliczkami
 10. częste spotkania z Zarządem wspólnoty w celu omówienia bieżących spraw
 11. udzielanie każdemu właścicielowi informacji dotyczących stanu finansów wspólnoty
  i administrowania nieruchomością
 12. uzgadnianie z właścicielami wysokości opłat z tytułu dostawy mediów do lokali
  /w szczególności za centralne ogrzewanie/.
 13. prowadzenie spraw w zakresie eksploatacji dźwigów
 14. analiza sald kont właścicieli i bieżące przesyłanie powiadomień o zaległościach
 15. potwierdzanie wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych
 16. rozliczanie z właścicielami / okresowe i roczne / z tytułu kosztów zużytych mediów - wody,centralnego ogrzewania, nieczystości stałych.
 17. kompletowanie i prowadzenie archiwum dokumentów wspólnoty